Thẻ: Chất lượng vải

  • hình ảnh chất lượng của từng loại vải

    Phân biệt chất liệu vải áo thun như thế nào ?

    Trên thị trường có rất nhiều loại vải khác nhau, chất lượng cũng khác, làm thế nào để phân biệt sự khác nhau của mỗi loại vải. Có rất nhiều chất liệu làm áo thun, tuy vào đặc tính của từng loại vải và áo thun phục vụ cho mục đích gì từ đó đơn